Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Груб строеж

Кофражни дейности

Кофражът е временна или постоянна форма, използвана в строителството за изливане в нея на бетон или друг подобен материал. Кофражът обикновено се поддържа от специална конструкция, която поема натоварването от теглото на бетона до неговото свързване. За Ваше улеснение фирмата предлага собствен кофраж.

Армировъчни работи

„Кънев 2000” Ви дава гаранция за задълбочени познания и практически умения на екипа от монтажници, свързани с монтажа на армировката за всички видове конструктивни елементи, извършване на сложни бетонни и стоманобетонни работи и начините за приемане и измерване на бетонните и армировъчните работи.

Бетонови работи

Основите на всяка една строителна конструкция са един от най-важните етапи в строителния процес.

След като се приключи със земните работи, кофража и армировката, идва време за изливане на бетона. От изключително значение е качеството му да е високо, а изливането му – прецизно. Освен с бетони за укрепване, работим и с декоративни бетони /щамповани бетонни настилки и др./.

Зидарски работи

Строго необходимо е правилното оразмеряване на зидарията, като геометрия, както във вертикално, така и в хоризонтално отношение.

За външни стени не трябва да се допуска полагането на керамични блокове с кухинните отвори към фасадата на сградата/вътрешността на помещението.Може да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

    • Facebook