Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Въвеждане в експлоатация

Дейности по и след въвеждане в експлоатация:

  • Приемане на всички видове строително-монтажни работи, завършени в технологична цялост;
  • Съдействие на независимия строителен надзор за оформяне на всички необходими документи до Акт 16 включително;
  • Организиране отстраняването на всички забележки при приемателните комисии;
  • Изготвяне на отчетен финансово-строителен доклад за изпълнението на проекта;
  • Контрол върху гаранционните договори;
  • Защита интересите на възложителя в гаранционния срок на обекта.

Имаме богатия опит при управление на строителния процес на еднофамилни къщи, жилищни сгради и други строежи от V-та категория. Нашата дейност в тези случаи е насочена за защита интересите на възложителя чрез услугите Технически ръководител и Координатор по Безопасност и Здраве при спазване на Здравословни и Безопасни Условия на Труд.Може да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

    • Facebook