Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Вертикална планировка

Вертикална планировка

При нея се определят всички наклони на терена, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи. Планира се начинът за преодоляване на денивелацията и започва след приключване на строителните дейности в двора и разчистването на терена.

Целта на вертикалната планировка е контрол върху повърхностното оттичане на атмосферните води сняг, дъжд и други. Важна част от нея е да се реши и ерозионният проблем, защото свободният от застрояване терен трябва да бъде конструиран така, че при проектиране на откоси да не се отмива почвата.

При направата на вертикалната планировка се прави баланс на земните маси като се запазва или отнема съществуващата земна почва.

След като приключи оформянето на терена, започва направата на детайлите на настилките, детайлите на стъпалата и др., така че на Вашия обект те да бъдат съобразени с техническия проект или Вашата идея.

Неизменна част от оформянето на един красив двор са създаването на определени зони за отдих, уют и отмора, декоративни растения, фонтани, водни каскади и др.Може да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

    • Facebook