Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Проектиране

Дейности по проектирането:

  • Налагане на строителните проекти върху терена и отстраняване на евентуални технически проблеми в проектирането;
  • Съгласуване с инвеститора елементите на проектното задание;
  • Съставяне на проектно задание, съгласувано с всички видове специалности;
  • Избор на проектант (цялостен или по части) с участие на изпълнителя в договарянето на сроковете и евентуалната цена на услугата;
  • Консултация на инвеститора в избора на независим строителен надзор;
  • Междинен контрол и съгласувания между проектантите;
  • Получаване на проектите и събиране на цялата проектна документация, предшестваща строителния процес.


Може да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

    • Facebook