Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Инженерингова дейност

Инженерингова дейност

Веднага сме длъжни да отбележим, че основната тежест за всички технически решения се пада на проектанта. Той удостоверява това със своя подпис върху строителните книжа. По никакъв начин не желаем да омаловажим неговия труд.

Нашите амбиции са в сферата на практичните решения, които са указани в проектите. На практика, въпросите за решаване са много. Някои инвеститори идват с готови решения от "мрежата". Нашата дейност е предназначена да помогне на тези, които нямат готово решение или се колебаят. Ето няколко примера:

 • Хидроизолация в основи – но каква точно?;
 • Дренажна система – обикновено е посочена с пунктир и липсва детайл. Понякога дори липсва в проектите;
 • Тухлен зид с дебелина 25 см – какви тухли?;
 • Външна топлоизолация с EPS 10 см и минерална мазилка – какви класове? Изолация, лепила, завършваща мазилка;
 • Импрегнация на покривна конструкция – с какво?;
 • Покриване с керемиди – избор на модел;
 • Детайли по покрива – нито един проектант не ги посочва;
 • Избор на улуци и водосточни тръби – безшевни, шевни, PVC;
 • Промени в инсталациите – свързани с промени в обзавеждането.

За успех приемаме, когато инвеститорът избере достатъчно добър строителен материал съобразно разполагаемия бюджет. Всичко това улеснява подаването на коректна оферта за изпълнение от строителя.

С годините и опита се научихме да чуваме инвеститорите, било то малки или големи. Вярваме, че помощта, която им предлагаме,  ще доведе до един качествен строителен продукт като им спестим доста нерви и пари.

Всеки инвеститор може да ползва нашите професионални умения като консултанти на разумна цена.

В случаите, когато сме избрани за строител, тези дейности са безплатни.Може да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

  • Facebook