Телефон за контакти: +359 89 999 80 20


Човек и добър строител да си е избрал, е добре да има Инвеститорски контрол

  • 30/04/2018 08:17
Предимства и задачи на Инвеститорския контрол.
1

Както е известно, проверката е висша форма на доверие, особено в България. Затова, ако вече сте избрали своя партньор, но искате да сте сигурни, че процесът върви добре и/или не се чувствате достатъчно уверени в някои области, или просто нямате време за всичко, както и комбинация от няколко от тези фактори, с правилния екип „няма начин да няма начин“.

Ние можем да сме Вашия Инвеститорски контрол, Технически ръководител или партньор в отношенията Ви с проектантския екип, строителната фирма, доставчика на дограмата, покривното решение, доставчика на пречиствателната станция, подизпълнителя за подовото отопление, с институции като община, ЧЕЗ, Софийска вода, НАГ, Кадастър и други.

Понякога Инвеститорският контрол бива включен чак на етап строителство, но като подсигуряване интересите на инвеститора, той би могъл да бъде ангажиран и на етап инвестиционно намерение и проектиране.

Предимствата от такъв Инвеститорски контрол са многобройни: анализ на ситуациите, избор на изпълнители, професионално мнение относно писмените споразумения, изготвяне на технически задания, съдействие и внасяне на документацията за издаване на строително разрешение, съдействие при изготвянето на количествено-стойностната сметка и анализ на получените оферти по нея, консултиране на инвеститора в избора на материали, контрол и удостоверяване на реално извършените строително-монтажни работи, контрол върху издадените актове за строителство, консултиране и предлагане на мерки на инвеститора за отстраняване на нередности в хода на строителството, подпомагане на инвеститора в окомплектовката на екзекутивната документация и в процедурите по въвеждането на обекта в експлоатация и други, възникнали в хода на строително-монтажните работи.

Ако сме Ви били полезни с тази статия, може да ни препоръчате на приятел!

Вижте повече за нашите услуги.

Предишна статияСледваща статияМоже да ни намерите на:

   Тел: +359 89 999 80 20

   Email: kanevltd@gmail.com

 

Последвайте ни и тук:

    • Facebook